| | | |  
Hoofdbestuur

Bijzondere gebeurtenissen

Van de bestuurstafelWWW ARENDSKERKE.NL
Voorzitter Edwin de Kok
06-23559592
edwindekok@kpnplanet.nl
Secretaris Peter Wijts
Frank van Borsselenstraat 25
4472 AX 's Heer Hendrikskinderen
0113-232407
secretaris@arendskerke.nl
Penningmeester Bram Wissekerke
0113-216951
wissekerke@zeelandnet.nl
Wedstrijdsecretaris
senioren
Pascal Baijens pascal.baijens@hotmail.com
Leden Dannis op't Hof
Frank Davidse
Rian van Eenenaam
Yann Sinke
Thomas van Hese
 

Adressen en telefoonnummers functionarissen en commissies
Mededelingen van het bestuur
Bestuurslid Aftredend
Dennis op't Hof 2017
Rian van Eenenaam 2017
Edwin de Kok 2017
Thomas van Hese 2018
Pascal Baijens 2018
Bram Wissekerke 2018
Peter Wijts 2019
Frank Davidse 2019
Yann Sinke 2019
   

Startpagina
Naar boven
Vorige
Volgende Mail de redactie