| | | |  
van de bestuurstafel 2003

Bestuurstafel archief


WWW ARENDSKERKE.NL

Prijsverhogingen prijzen kantine
Ook voor onze vereniging wordt het in deze tijd van bezuinigingen moeilijker om de begroting sluitend te krijgen.
Daarom zijn wij gedwongen om de prijzen van bepaalde artikelen in de kantine te verhogen. Het hierbij gaat het om volgende artikelen: Wijn en Sherry, frisdranken, mars, smarties , kauwgom enz, belegde broodjes, friet en snacks. Wij hopen dat u hiervoor begrip heeft.
Home Top

Veldverlichting schakelaar
De veldverlichting kan men op twee punten aan en uitschakelen.
Ten eerste vanuit het ballenhok, ten tweede vanuit de kast bij het scorebord.
De goede manier is om dit van uit het ballenhok te doen.
Wanneer men de verlichting uitschakelt vanuit de kast bij het scorebord, kan men vanuit het ballenhok de verlichting niet meer aandoen. Dus neem het zekere voor het onzekere, veldverlichting aan en uit vanuit het ballenhok.
Home Top

Contante betaling consumpties

Het gebeurt de laatste tijd (te)veel dat er in de kantine consumpties niet contant worden afgerekend. De kantinemedewerkers moeten daardoor soms met de 'pof' lijst de mensen langs die hun bestellingen hebben op laten schrijven. Dat is uiteraard niet de bedoeling. Daarom het vriendelijk doch dringende verzoek om de consumpties direct contant af te rekenen!
Home Top

Tassenrek
De tassenrekken zijn verplaatst waardoor de jeugd niet meer zo vaak op het dak komt. Wel klimt men nu op de tassenrekken, het geen niet geheel ongevaarlijk is. Een oproep aan een ieder om de jeugd er op aan te spreken als ze op de rekken worden aangetroffen.
Home Top

Fietsen en Brommers
De laatste weken worden de fietsen en brommers maar overal neer gezet. Dit is een groeiende ergernis van diverse (bestuurs)leden. Waarom zo moeilijk, er is en aparte plaats waar fietsen en brommers kunnen worden gestald MAAK HIER DAN OOK GEBRUIK VAN. Het is voor niemand leuk om als politieagent te moeten optreden, dit geeft onnodigge irritatie waarbij alleen maar verliezer te betreuren zijn. Voor alle duidelijkheid fietsen en brommers horen buiten het toegangshek gestald te worden. En voor de slimmeriken onder ons dit geld ook voor scooters.
Langs deze weg wil het bestuur Annelies Visser bedanken voor haar inzet als kantine medewerker.
Home Top

Uit het veld gestuurd
Heren leiders nog even dit, wanneer er een speler uit het veld wordt gestuurd dienen wij een formulier in te vullen. Voor een speler van je eigen elftal een GEEL formulier, dit geld ook als er een speler van de tegenpartij uit het veld wordt gestuurd, maar dan moeten wij een BLAUW formulier invullen. Als wij dit niet doen krijgt de vereniging een boete van de KNVB. Mocht je vragen of twijfels hierover hebben vraag het gerust aan het bestuurslid dat bestuurskamerdienst heeft.
Home Top

Scheenbeschermers

Door de KNVB zijn alle spelers verplicht om scheenbeschermers te dragen tijdens voetbalwedstrijden. Deze regeling is ingegaan vanaf het seizoen 2000/2001. Spelers zonder scheenbeschermers kunnen door de scheidsrechter van het speelveld verwijderd worden.
Door het bestuur is al eerder (zie score mei 1999 en juni 2000) gewaarschuwd voor de gevolgen van het niet dragen van scheenbeschermers.
Voor diegene die het zijn vergeten en of niet meer weten herhalen we het nog een keer.
Het bestuur heeft besloten dat wanneer iemand een blessure oploopt omdat hij/zij geen scheenbeschermers draagt, hij/zij voor deze blessures niet verzekerd is en ook de vereniging niet aansprakelijk kan stellen voor eventuele schade. Voor alle duidelijkheid;

Het voetballen zonder scheenbeschermers is voor eigen risico.
Home Top
Alcoholgebruik

Het schenken van alcohol aan personen jonger dan 16 jaar is strafbaar.
Wanneer de vereniging controle krijgt en er wordt geconstateerd dat er personen jonger dan 16 jaar met alcoholhoudende drank rondlopen en of drinken zal de vereniging worden beboet met een boete van € 40,00. Ook diegene die in overtreding is, krijgt een boete van € 40,00. Let wel iedere Nederlander moet zich kunnen legitimeren.
Consumeren van alcohol
Op het terras tussen de kantine en het jeugdhome is het toegestaan om dranken te consumeren.
Het consumeren van dranken langs de zijlijnen van de voetbalvelden is verboden. Conform de regeling van de KNVB

Startpagina
Naar boven
Vorige
Volgende Mail de redactie