| | | |  
Van de bestuurstafel 2007

Bestuurstafel archief


WWW ARENDSKERKE.NL
Ordermaatregelen KNVB

Aan het veldvoetbal verenigingen van de KNVB district Zuid I

Onderwerp: ordemaatregelen

Geacht bestuur,

De agressie op en rond de voetbalvelden neemt steeds meer toe en ook op het districtskantoor worden wij hier steeds vaker mee geconfronteerd.

Onder het motto "Tot hier en niet verder" wordt in het beleidsplan 2004 - 2009 veel aandacht besteed aan deze problematiek.

Inmiddels zijn en worden onze waarnemers meer ingeschakeld en gebleken is, dat met name in de eindfase van de competitie en in de nacompetitie er tijdens de wedstrijden alcoholische consumpties worden gebruikt langs het veld en in bepaalde gevallen ook worden verkocht buiten de kantine.

Ook wordt er veelvuldig glaswerk (glazen en flesjes) en blikjes buiten de kantine gebruikt en langs de lijn (soms zelfs binnen de lijnen) gedumpt. Ook komt het nog steeds voor, dat er voor, tijdens of na de wedstrijd vuurwerk wordt afgestoken. Vuurwerk is te allen tijde verboden!

Met nadruk brengt het districtsbestuur bij uw vereniging onder de aandacht pagina 20 van het bewaarnummer. Daarin staat onder hoofdstuk 1.21. 'Ordemaatregelen' het volgende:

  • Bij alle wedstrijden mogen buiten het clubgebouw (kantine e.d.) noch dranken worden verkocht, noch worden meegenomen, met uitzondering van non-alcoholische dranken, mits deze zijn uitgeschonken in kunststof of kartonnen bekers.

En op bladzijde 21 van de 'Orde maatregelen' staat het volgende:

  • Het is verboden om voor, tijdens en na de wedstrijd vuurwerk af te steken. De thuisspelende vereniging dient dit voorafgaand aan de wedstrijd kenbaar te maken aan de supporters. Indien er toch sprake is van het afsteken van vuurwerk, dan zal hiervan aangifte worden gedaan bij de tuchtcommissie.

    De door de vereniging aangestelde scheidsrechtersbegeleider dient het arbitrale trio op de hoogte te stellen van de door de vereniging genomen maatregelen ter voorkomen van het afsteken van vuurwerk. Hierdoor kan het arbitrale trio op een adequate wijze inspelen op situaties waar toch sprake is van het afsteken van vuurwerk.

Wij rekenen erop, dat binnen uw vereniging aandacht wordt besteed aan en gehandeld wordt overeenkomstig dit artikel en dat er buiten de kantine geen alcoholische dranken worden verkocht noch genuttigd en dat er geen vuurwerk wordt afgestoken.

De landelijke Overlegvergadering Tuchtzaken heeft zich over overtredingen op dit bestuursbesluit uitgesproken en landelijk zijn de volgende strafmaatregelen bepaald:

  • Eerste overtreding: boete van € 100,00
  • Tweede overtreding: boete van € 200 + 1 wedstrijd voorwaardelijk zonder publiek, met een proeftijd van één jaar
  • Derde overtreding: een boete van € 500 + 1 winstpunt in mindering alsmede een
    (binnen 1 jaar) wedstrijd zonder publiek als gevolg van de tweede overtreding
  • Vierde en volgende overtreding: boete van € 500 + 3 winstpunten in mindering alsmede een (binnen 1 jaar) wedstrijd zonder publiek.
Indien een overtreding van de ordemaatregelen gepaard gaat met andere zaken zoals bijv. het handtastelijk optreden naar de arbitrage, wanordelijkheden, vechtpartijen enz. zijn uiteraard ook andere straftoemetingen van toepassing.

Wij vertrouwen op uw medewerking en rekenen erop, dat het niet zover hoeft te komen.

Met vriendelijke groeten,
KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND

Startpagina
Naar boven
Vorige
Volgende Mail de redactie

Contributie verhoging seizoen 2007/2008 minimaal

Het bestuur heeft de contributieverhoging voor het volgende seizoen tot een minimum kunnen beperken. De contributie van senioren gaat met € 2,- per jaar omhoog. Voor de overige leden (jeugd en niet spelend) is er een verhoging van slechts € 1,-.

De contributie bedragen zijn nu als volgt:

 
Heel jaar
Half jaar
Senioren:
€ 112,00
€ 56,00
Geb.datum 1-1- 1989 t/m 31-12- 1990
€ 83,00
€ 41,50
Geb.datum 1-1- 1991 t/m 31-12- 1992
€ 72,00
€ 36,00
Geb.datum 1-1- 1993 t/m 31-12- 1994
€ 67,00
€ 33,50
Geb. datum na: 1-1- 1995
€ 53,00
€ 26,50
Niet spelend lid:
€ 23,00

Startpagina
Naar boven
Vorige
Volgende Mail de redactie

Geen kunstgras, wel groot onderhoud trainingsveld

Zoals u weet verkeert het trainings-zandveld in een erbarmelijke staat. Er is hierover herhaaldelijk contact geweest met de gemeente. Het bestuur heeft proberen mee te liften met de voorgenomen aanleg van kunstgras op het Wesselopark. Maar volgens de gemeente is hiervan geen sprake.

Ook ontbreekt het de gemeente aan financiële middelen om het trainingsveld te voorzien van kunstgras. Wel zal er aan het college gadviseerd worden om groot onderhoud te plegen, want ook de gemeente ziet in dat het zo niet langer kan.

Het bestuur zal bij de gemeente informeren wat precies het groot onderhoud inhoudt en op toe zien dat dit ook goed gebeurt. Het bestuur zal alles in het werk stellen om er voor te zorgen dat er komend najaar/winter fatsoenlijk op het zandveld getraind kan worden.

Startpagina
Naar boven
Vorige
Volgende Mail de redactie